Praktijkexamen

Praktijkexamen volgens ‘Het Nieuwe Rijden’

Bij het praktijkexamen wordt er door de examinator op gelet hoe ‘Het Nieuwe Rijden’ wordt toegepast door jou als kandidaat. Het programma is een manier van rijden die milieuvriendelijk is en die goed is voor je eigen portemonnee. Tijdens de rijlessen wordt hier aandacht aan besteed. Voor meer informatie: www.hetnieuwerijden.nl.

Bijzondere manoeuvres

Tijdens de lessen leer je de bijzondere manoeuvres op de goede manier uitvoeren. De bijzondere manoeuvres zijn: de omkeeropdracht, de stopopdracht en de parkeeropdracht.

  • Omkeeropdracht
    Bij de omkeeropdracht krijg je al rijdende te horen dat je de weg in tegenovergestelde richting moet gaan volgen. Je kiest zelf de plaats en de wijze waarop je keert. Dit kun je doen via een halve draai, steken, of een bocht achteruit. Je moet laten zien dat je op basis van een goede inschatting van de verkeerssituatie tot een goede oplossing komt.
  • Stopopdracht
    Je moet bij een stopopdracht zo kort mogelijk achter een ander voertuig stoppen, om aansluitend vooruitrijdend weer aan het verkeer deel te nemen. Dit kan zowel aan de linker- als aan de rechterzijde van de rijbaan. Hierbij is het van belang dat je een juiste inschatting hebt van de lengte van de neus van de auto.
  • Parkeeropdracht
    Bij de parkeeropdracht krijg je de opdracht de auto te parkeren. Je dient hiervoor zelf een geschikte plaats te kiezen. Bij de stopopdracht en de parkeeropdracht is het wegrijden erna onderdeel van de bijzondere manoeuvre.

Tussentijdse toets

Indien gewenst kun je kiezen om tijdens de rijopleiding een tussentijdse toets (TTT) te doen. De TTT is een rijtest die verloopt als een echt praktijkexamen. Het is een goede gelegenheid om alvast te wennen aan het echte rijexamen en kan je helpen om eventuele nervositeit weg te nemen. Tijdens de toets worden alle examenonderdelen onder de loep genomen en getoetst volgens de officiële exameneisen. De instructeur rijdt mee tijdens de TTT. Na afloop van de toets krijg je advies over de examenonderdelen waaraan je nog extra aandacht moet besteden. Als je de bijzondere manoeuvres goed uitvoert, krijg je vrijstelling voor dit onderdeel tijdens het eerstvolgend examen. De TTT duurt even lang als een rijexamen.